RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
W zakresie ochrony danych osobowych i informacji 95/46 / WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób procesamy Państwo dane osobowe. 
Użytkownik może korzystać z dostępu praw do treści jego danych oraz ich poprawiania, sprostowania i kontroli. 

1. Administratorzy danych osobowych jest Atelier fryzjerskie Seweryn Głuch NIP 628-22-42-905, Bielsko-Biała, ul. Cechowa 14
2. Zezwolenie na przesyłanie informacji, w tym na adres kierowany na adres:  fryzjer@mchairfryzjerbielsko.pl
3. Państwa dane osobowe są na podstawie art. 6 ust. 1 świeci. f RODO, tj. w uzupełnieniu o 
niezbędną konfigurację przez administratora;
4. Prawnie interesy systemy przez administrację polegają na wykonywaniu umów 
z klientami, a także oferowanie usług sprzedaży produktów i usług; 
5. Państwa dane osobowe są ręcznie oraz automatycznie dostępne 
pełna ochrona przed nieuprawionym wykorzystaniem osób; 
6. Administrator w danych osobowych bez zgody 
w jakie są dostępne przez powszechne użytkowanie tj. m.in. z Przedsiębiorstwami Krajowego 
Rejestru Sądowego (CRS), czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG); 
7) dane niejawne są dostępne inne niż uprawnione przepisy prawa; 
8. Państwa dane nie są organizacjami i pracami międzynarodowymi; 

Administrator dokłada wszelkich starań, przechowanych danych osobowych,
irygacja i ochrona organizacyjna i ich przypadkowe czyszczenie, 
przypadkowa utrata, zmianyą, nieuprawionym ujawnienia, korzystaniem czy transakcji, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


W zarządzie z zarządzaniem Państwa danych osobowych usługiuje tekst prawa:

Administratorzy mają dostęp do danych osobowych, 
Strona główna Administracja sprostowania danych osobowych, 
jednostka od Administracja sprostowania danych osobowych, jednostka od Administracja 
akredytacja od Administratora danych 
przekazane sprzeciwu z tytułu danych osobowych, 
cofnięcie zgody na przetwarzanie dane osobowe , które nie są czyni 
bezprawnego lub bezprawnego danych cofnięcie zgody, 
dane osobowe dane osobowe,
przekazane raporty do środka nadzorczego. 
Zrób to w sposób opisujący powyżej w pkt. 1 i 2. 


Polityka plików cookies

1. Informacje o automatyce bez żadnych informacji, z innymi połączeniami w plikach cookie. 
2. Pliki cookie (tzw. „Ciasteczka”) złe dane informatyczne, dostępne pliki tekstowe, które są dostępne w serwisie końcowym. Pliki cookie są dostępne w witrynie internetowej, z fragmentów danych, czas ich na stronie końcowej oraz niepowtarzalny numer. 
3. Podmiotem publikujący końcowy serwis z opcji cookie oraz umożliwiającym dostęp do nich jest Administrator. 
4. Pliki cookie są w celu:
wersja zawartości stron internetowych Serwisy preferencyjne i optymalizacja stron internetowych; W zakresie tych usług, które rozpoznają urządzenia do obsługi i dostosowywania do potrzeb; 
tworzenie anonimowych raportów za pomocą Google Analytics (pliki cookie administrator: Google Inc z siedzibą w USA), które podsumowuje zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępu do stron internetowych, jak ulepszone ich struktury i zawartość; 
usługa sesji z obsługą, dzięki której użytkownik może nie być na każdej stronie podstronie Serwisu ponownie wprowadź wpisy loginu i hasła;
5. W ramach Usługodawców są dwa podstawowe rodzaje plików cookie: „sesyjne” (sesyjne) oraz „stałe” (pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” są tymczasowe, które są w końcowej wersji do czasu wylogowania, strona internetowa lub oprogramowania. „Stałe” pliki cookie są w końcowej wersji przez czas w parametrach plików cookie lub do czasu ich numer. 
6. W ramach Serwisu używane są następujące rodzaje plików cookie: 

„Podstawowe” pliki cookies, z kopii do usług w ramach Serwisu, 

np. uwierzytelniające pliki cookie do usług uwierzytelniania 
w ramach Serwisu; 
pliki cookie związane z bezpieczeństwem, np. usługa do nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
„Wydajnościowe” pliki cookies, zbieranie informacji o sposobie użycia
ze stron internetowych Serwisu; 

„Funkcjonalne” pliki cookie, „zapamiętanie” wybrane przez użytkownika i personalizacja urządzenia, np. w zakresie języka lub regionu, 
z udostępnionego użytkownika, rozmiar czcionki, strony internetowe itp.; 
zewnętrzne pliki cookie, potrzebne zrobić Mapę Google czy też Facebooka (administrator plików cookies: 
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii) 
7. Wiele przeglądarek internetowych przegląda abonamentu plików cookie w wersji końcowej. Użytkownicy serwisu mogą być dostępni w każdym czasie zmiany plików plików cookie.
Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach ustawień internetowych. Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach ustawień internetowych. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach ustawień ustawień internetowych. 
8. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą być przeprowadzane na przykładach (np. Wyświetl mapy Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
9. Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępne na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcjach „Pomoc” w menu ustawień internetowych.
W tej polityce plików cookie można użyć fragmentu tej książki, chronione prawem autorskim, które oferuje IAB Polska.

Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/